Πινέλα για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα καθώς και για λαδομπαγίες και βερνίκια