Πινέλα ειδικά για λαφομπογιές και βερνίκια νερού, δεν αντέχουν σε χρώματα διαλύτου ακατάλληλα για πλαστικά και ακρυλικά

Πινέλα για χρώματα νερού

Untitled-986
0 Βαθμολογία
3,50 €
Μέγεθος
Untitled-351
0 Βαθμολογία
1,30 €
Μέγεθος
Untitled-352
0 Βαθμολογία
1,60 €
Μέγεθος